Monitoring mimořádných situací

 

Monitoring zásahu hasičů, policie, záchranné služby

Monitorng vodních břehů, přehrad, lesů a monitoring při zásahu přírodních  katastrof

Monitoring dopravy v mimořádných situacích ( nehody, dopravní zácpy )

 

 

katastr3